Internet

March 31, 2016

Bežični internet je servis koji Vam omogućava da bez telefonske linije ili kablovske mreže imate stalni pristup internetu putem radio talasa. U uslovima u kojima je jako teško doći do telefonske linije, a veze su loše, bežični internet predstavlja pravo rješenje za Vas.

Da biste mogli da se koristite mogućnostima bežičnog interneta potrebno je da imate:

  • bežičnu karticu ili uređaj
  • antenu (ukoliko uređaj nema ugrađenu antenu)
  • otvoren nalog na PoenNet

Sam koncept rada je zasnovan na radio talasima pomoću kojih se prenose podaci od naših servera do Vaše antene.

Prilikom pristupanja u našu bežičnu mrežu, Vi se odlučujete za paket usluga koji Vama najviše odgovara.


Detaljnije informacije oko pristupa našoj bežičnoj mreži možete da pronaći na www.poen.net.

Pravila korištenja i ostala pravna dokumenta vezana za internet pristup možete pronaći na ovom linku.